Hel.fi uudistusmalli

Hel.fi uudistusmalli

Kaupungin pääsivusto hel.fi uudistuu vuosien 2021-2022 aikana. Muutoksen tueksi kokoamme tänne uudistusmallia ja pelikirjaa, johon on koottu hyväksi havaittuja työkaluja ja toimintatapoja.

Lue lisää hankkeesta Helmi-intrassa

Palvelumuotoilun avulla hel.fi uudistuu asiakaslähtöisesti. Tutustu tällä sivulla tarkemmin uudistusmallin suunnitteluperiaatteisiin, uudistusmallin vaiheisiin ja löydä hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla voit lähteä kehittämään ja uudistamaan sivuja ja sisältöjä.

Tsekkaa myös vinkit asiakaslähtöiseen verkkosisältöjen kehittämiseen eli sisältömuotoiluun!

Suunnitteluperiaatteet — Palvelumuotoilun vaiheetLöydä työkalujaSisältömuotoilu — Brändi- ja visuaalinen ohjeisto (tulossa)

Hel.fi uudistuu ketterästi, asiakaslähtöisesti, teemaosio kerrallaan

Hel.fi-uudistusmallin keskiössä on muotoilu ja ketterä kehittäminen. Uudistamme ja kehitämme verkkosivuja teema-alueittain. Uusi hel.fi tuleekin koostumaan noin 30 erilaisesta teemasivustosta. Tämän lisäksi Hel.fi-tuote tulee tarjoamaan jatkossa kaupungille yhteiset ratkaisut verkkosivuille Drupal- ja WordPress-alustoilla. Hel.fi-uudistus hyödyntää muotoilun eri osa-alueita: palvelumuotoilua, asiakastutkimusta ja -testausta, käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelua sekä sisältömuotoilua. Muotoilijat kehittävät ratkaisuja yhdessä tuoteomistajien, arkkitehtien ja ohjelmistokehittäjien kanssa.

 1. Teemasivustot – Kehitämme verkkosivustoja teema-alue kerrallaan.
 2. Kehittämisen tapa– Kehitämme verkkosivuja asiakaslähtöisesti ja ketterästi.
 3. Ketterä tiimi – Kehitämme hel.fi-tuotetta ketterin menetelmin ja moniammatillisessa tiimissä.

Kehittämisen tapa

Hel.fi-uudistusmallin kehittämisen tapa yhdistää muotoilua ja ketterää kehitystä. Ensimmäisessä vaiheessa on ns. konseptointiputki, jossa palvelumuotoillaan sivuston konsepti. Toisessa vaiheessa on ns. toteutusputki, jossa tuoteomistajat, sisällöntuottajat ja ketterä kehitystiimi rakentavat ensijulkaisun eli MVPn. Tämän jälkeen sivusto kehitetään jatkuvasti uusien julkaisujen ja asiakaskokemuksen mittaamisen avulla. Laajojen teemaosioiden kohdalla kehittämisen malli kestää 8 kuukautta: 4 kuukautta konseptointia, 4 kuukautta MVP-toteutusta.

kehittämisen-tapa-helfi

Muotoilun osa-alueet

Hel.fi-uudistusmalli hyödyntää muotoilun eri osa-alueita monipuolisesti.

 • Palvelumuotoilu
 • Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu (UX/UI design)
 • Asiakastutkimus- ja testaus
 • Sisältömuotoilu

muotoilun-osa-alueet-helfi-helsinki

Ketterä kehitystiimi

Hel.fi-uudistusmallin ytimessä on ketterä kehitystiimi, johon kuuluu:

 • tuoteomistajat
 • muotoilijat
 • arkkitehdit
 • ohjelmistokehittäjät

Kehitämme hel.fi-tuotetta ja toteutamme teemasivustoja 2 viikon ketterissä sprinteissä.

Hel.fi suunnitteluperiaatteet

Hel.fi-uudistusmallin suunnitteluperiaatteet kuvaavat, minkä tyyppiset asiat ovat keskiössä uusien sivujen suunnittelussa.

Tuomme palvelut keskiöön:

 1. Ohjaamme asiakkaan ensijaisesti digitaalisten itsepalvelujen äärelle.
 2. Varmistamme myös monikanavaisen asiakaspalvelun sujuvuuden.
 3. Uusi sivusto tulee olemaan saavutettava ja käytettävä myös mobiilissa – yli puolet kaupunkilaisista käyttää jo nyt sivustoa mobiililaiteella.

Panostamme asiakaslähtöisiin sisältöihin:

 1. Uuden hel.fi:n sisältöjen suunnittelun ytimessä on löydettävyys ja ymmärrettävyys.
 2. Koostamme yhteen asiakkaan näkökulmasta temaattiset ja alueelliset kulmakivisisällöt.

Luomme eheää yhtenäistä asiakaskokemusta:

 1. Kaupungin digitaalinen brändi selkeytyy osana uudistusta, sillä haluamme, että kaupunkilaisen kokemus verkossa on yhtenäinen niin pääsivustolla kuin muillakin sivustoillamme.
 2. Haluamme myös, että kaupungin fiilis välittyy verkossa.
 3. Panostamme eheään saumattomaan asiakaskokemukseen: käyttäjä löytää etsimänsä ja hoitaa asiansa sujuvasti alusta loppuun.

Rakennamme oppivaa sivustoa:

 1. Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa sivusto, joka palvelee kaupunkilaisia aidosti.
 2. Datan ja personoinnin avulla tarjoamme palvelut proaktiivisesti ja sivusto oppii jatkuvasti.

Sisältömuotoilu

Hel.fi-uudistuksen keskiössä on asiakaslähtöiset ymmärrettävät sisällöt. Kokoamme uudet sisällöntuotannon ohjeet yhteen.

Uudistuskohteen palvelumuotoilun vaiheet

Hel.fi-uudistusmallin ensimmäinen vaihe on palvelumuotoilu, jonka aikana tehdään asiakastutkimusta ja konseptoidaan uusi ratkaisu. Palvelumuotoilun jälkeen uudistuskohde etenee ketterän kehityksen toteutusputkeen, jossa käyttöliittymäsuunnitelmia ja käyttökokemusta tarkennetaan, tuotetaan uudet sisällöt ja koodataan uudet toiminnallisuudet.

Palvelumuotoilun ns. konseptointiputki pitää sisällään kuusi sprinttiä. Ensin muodostetaan briiffi, kootaan projektiin monialainen asiantuntijaporukka ja valmistellaan asiakastutkimusvaihe. Sprinteissä 2-3 hahmotetaan kokonaiskuvaa ja kerätään ymmärrystä niin asiakkaiden näkökulmasta kuin organisaation nykytilasta. Ymmärryksen avulla briiffiä tarkennetaan ja rajataan. Ratkaisun ideointivaiheessa varmistetaan, että myös arkkitehtuurin näkökulmat otetaan huomioon.

Ratkaisu hahmotellaan ensin tavoitetilan palvelupoluksi. Tästä syntyy keskeiset kulmakivisisällöt ja aihio sivun rakenteelle. Ideat konkretisoidaan nopeasti rautalankamalleiksi ja validoidaan asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Käyttökokemuksen suunnittelussa prototyyppi auttaa testaamaan tuotevisiota. Tässä vaiheessa hahmotamme myös ensijulkaisun laajuuden (engl. MVP scope) ja muodostamme tuotejonon käyttäjätarinoista. Palvelumuotoilun puolivälissä alkaa sisältömuotoilu, jonka avulla myös sisällöntuotantoa uudistetaan asiakaslähtöisesti.

hel.fi-uudistuskohteen-palvelumuotoilu-sprintit

Löydä työkaluja verkkosivu-uudistuksen käynnistämiseen ja palvelumuotoiluun

Kokosimme tähän joitakin työpohjia verkkosivu-uudistamisen käynnistämisen tueksi.

Uudistuksen aikataulu


Hyödynnä aikataulupohjaa, kun haluat suunnitella yhteistyötä hel.fi-hankkeen ja toimialan muun kehittämisen välillä.

Lataus vaatii hel.fi-tunnukset.

Uudistuskohteen kuvaus


Hyödynnä kuvauspohjaa, kun haluat ehdottaa uutta kohdetta hel.fi-hankkeen muotoiluprosessiin.

Lataus vaatii hel.fi-tunnukset.

Organisoituminen


Hyödynnä työpohjaa kun haluat suunnitella ja kuvata uudistuskohteeseen liittyvät keskeiset organisoitumisen tiedot.

Lataus vaatii hel.fi-tunnukset.

Asiakastutkimus ja -testaus hel.fi-uudistuksessa

Panostamme hel.fi-uudistuksessa asiakaslähtöisyyteen, joten asiakastutkimus ja -testaus ovat tärkeä osa kehittämisen tapaamme.

Asiakastutkimuksen webinaari osa 1


Kerroimme webinaarissa 15.1.2021, mitä olemme oppineet asiakastutkimuksesta ja -testauksesta hel.fi-hankkeessa vuonna 2020.

Tallenteen katsominen vaatii hel.fi-tunnukset.

asiakastutkis-webinaari-helsinki-18112021

Asiakastutkimuksen webinaari osa 2


Kerroimme webinaarissa 18.11.2021, mitä olemme oppineet asiakastutkimuksesta ja -testauksesta hel.fi-hankkeessa vuonna 2021.

Tallenteen katsominen vaatii hel.fi-tunnukset.

Tietosuoja asiakastutkimuksessa


Kokosimme napakat vinkit ja ohjeet tietosuojan huomioimiseksi asiakastutkimuksessa. Opas täydentää yleisiä tietosuojaohjeita.

Materiaalin katsominen vaatii hel.fi-tunnukset.

Kurkista myös Hel.fi-hankkeen ensimmäiseen uudistusmallin pelikirjaan

Hel.fi-hankkeen valmistelu käynnistyi keväällä 2020 ja palvelumuotoilu tuotti keskeisen materiaalipaketin tulevien uudistuskohteiden muotoilun tueksi. Uudistusmallin pelikirjan 1.0 on materiaali, johon on koottu iso määrä erilaisia työpohjien verkkosivujen uudistamisen ja kehitysprojektien tueksi. Hyödynnä yhteä tai useampaa työpohjaa ja muokkaa niitä rohkeasti oman kehittämisen tarpeiden mukaan. Mieti aina ensin kehityshankkeen vaiheen tavoite tai työpajan tarkoitus – valitse vasta sitten siihen sopivat menetelmät ja muokkaa työpohjat tarkoitukseen sopiviksi.

Kokosimme tälle sivustolle koko ladattavan paketin (alla) sekä tärkeimmät työpohjat nostoina.

Hel.fi-uudistusmalli ja pohjat 1.0


Kehitimme vuonna 2020 ensimmäisen version hel.fi-uudistuksen mallista. Materiaalissa on iso määrä erilaisia työpohjia, joita voi hyödyntää verkkosivujen kehittämisessä ja kehityshankkeiden eri vaiheissa.

Lataus vaatii hel.fi-tunnukset.

Sivuston tehtävän tarkentaminen

Kuva työpohjasta

Lataa kohteen valinta -pohja (PPT)

Kohteen valinta on organisaation työkalu, jonka avulla voit haarukoida sisältöjä ja löytää seuraavan uudistuskohteen.

Mihin sitä käytetään?

Voit käyttää työpohjaa luomaan kokonaisvaltainen kuva uudistettavasta kohteesta. Saat kiinni oleelliset uudistuksen kulmakivet, riippuvuudet, olettamukset ja rajoitteet.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Tämä työpohja auttaa sinua ja tiimiäsi tunnistamaan valinnan kannalta tärkeimmät asiat ja vertailemaan erilaisia aiheita. Työpohjan lopputuloksena on uudistuskohteen aiheen valinta.

Milloin ja miten työpohjaa kannattaa käyttää?

Työpohja sopii parhaiten uudistuskohteen valmisteluvaiheeseen. Täytä työpohja yhdessä monialaisen asiantuntijaporukan kanssa vaikka työpajassa.

Arvolupaus tarkastelee käyttäjien tarpeita ja auttaa organisaatiota pohtimaan, miten tarpeet voidaan täyttää ja luoda arvoa asiakkaalle merkityksellisellä tavalla.

Mihin sitä käytetään?

Arvolupaus tuo keskiöön asiakkaan tarpeet ja siten luo pohjaa kulmakivisisältöjen rakentamiseen. Arvolupaus kiteyttää asiakkaiden tarpeen ja sen, miten organisaatio aikoo vastata siihen.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Arvolupaus auttaa kehittämään asiakaskokemusta ja selkeyttämään organisaatiolle, mikä on tärkeää ja olennaista sisältöä. Arvolupaus on pohjantähti kehittämistyölle.

Milloin ja miten työpohjaa kannattaa käyttää?

Työpohjaa voidaan käyttää alkupään suunnittelussa briiffin ja vision kirkastamisessa ja kulmakivisisältöjen tunnistamisen tukena. Täytä työpohja yhdessä monialaisen asiantuntijaporukan kanssa.

Kuva työpohjasta

Lataa arvolupauksen pohja (PPT)

Kuva työpohjasta

Lataa laajuuden tarkentaminen pohja (PPT)

Laajuuden tarkentaminen auttaa organisaatioita kiteyttämään ja löytämään uudistuskohteelle tarkoituksenmukaisen perustelun.

Mihin sitä käytetään?

Työkalua käytetään uudistuskohteen laajuuden tarkentamiseen ja kiteyttämään olettamukset ja hypoteesit uudistuskohteen nykytilasta ja tavoitetilasta.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Tarkoitus on löytää yhteinen ymmärrys uudistuskohteen tarpeesta, laajuudesta ja tavoitteista.

Milloin ja miten työpohjaa kannattaa käyttää?

Työpohja sopii parhaiten uudistuskohteen laajuuden rajaamiseen ymmärrysvaiheen jälkeen ratkaisujen ideoinnin tueksi. Täytä työpohja tiimisi kanssa.

Sivustouudistuksen suunnittelu

Kuva työpohjasta

Lataa uudistussuunnitelmapohja (PPT)

Uudistussuunnitelman avulla kokoat uudistuksen selkeäksi strategiseksi poluksi. Sen avulla voit tiimisi kanssa pohtia onnistumisen edellytyksiä, ja valintoja, joilla uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Mihin sitä käytetään?

Käytä uudistussuunnitelmaa organisoitumisvaiheessa luomaan strateginen päätöksenteon polku, jota vasten suunnittelua voidaan tarkastella jatkossa.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Uudistussuunnitelma auttaa sinua selkeyttämään kokonaisvaltaista uudistuskohteen päätöksentekoa ja ohjaamista.

Milloin ja miten työpohjaa kannattaa käyttää?

Uudistussuunnitelma tulisi laatia kehittämisen alkuvaiheessa. Sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja sitä vasten voidaan peilata strategisia valintoja suunnittelun myöhemmässä vaiheessa.

Tavotteiden asettaminen auttaa sinua selkeyttämään, mitä uudistuksella halutaan saavuttaa, mitä sen avulla halutaan oppia ja miten tavoitteisiin voidaan päästä.

Mihin sitä käytetään?

Tavoitteet auttavat sinua kiteyttämään uudistuksen tarkoituksen ja tavoitteiden motiivit.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Lopputuloksena saat selkeät tavoitteet uudistukselle.

Milloin ja miten kanvaasia kannattaa käyttää?

Uudistuskohteen tavoitteet on hyvä asettaa alkuvaiheessa ja tarkastaa ymmärrysvaiheen jälkeen. Tavoitteiden avulla voit suunnitella suunnitella mittarit ja katsoa myöhemmin, onko uudistus päässyt sille asetettuhin toiveisiin.

Kuva työpohjasta

Lataa tavoitteet pohja (PPT)

Kuva työpohjasta

Lataa laajuuden tarkentaminen pohja (PPT)

Uudistuksen onnistumisen kannalta on hyvin tärkeää pystyä jälkikäteen todentamaan, että uudistus on ollut onnistunut. Konkreettiset mittarit auttavat sinua tässä.

Mihin sitä käytetään?

Mittareiden tulisi olla täsmällisiä, mitattavissa olevia, saavutettavia, asiaan kuuluvia ja aikaan sidottuja. Mittarit auttavat sinua vertaamaan uudistuksen tuloksia otettuun lähtötasomittaukseen.

Mitä lopputuloksia sillä pyritään saavuttamaan?

Mittareiden tarkoitus on todentaa uudistuksen onnistuminen.

Milloin ja miten kanvaasia kannattaa käyttää?

Mittarit tulisi luoda SMART–menetelmää käyttäen. Työpohja auttaa sinua ja tiimiäsi tunnistamaan uudistukselle mitattavat asiat ja luomaan niille konkreettiset mittarit ja niiden ryhmittelyn. Mittarit olisi hyvä luoda suunnittelun alkuvaiheissa uudistuksen tavoitteita vasten.

Ketterässä kehityksessä palvelua parannetaan jatkuvasti. Ensijulkaisu on pienin mahdollinen toimiva toteutus palvelusta. Ensijulkaisun rajaaminen (engl. MVP scope) vauhdittaa kehittämistä ja tuo asiakkaalle arvoa nopeasti.

Mihin sitä käytetään?

Rajaaminen auttaa sinua ja tiimiäsi kiteyttämään aiempien suunnitelmien pohjalta yhteisen ymmäryksen uudistettavan kohteen ensimmäisestä julkaisusta.

Mitä lopputuloksia pyritään saavuttamaan?

Ensijulkaisu on ensimmäinen askel uudistuksessa. Julkaisun rajaaminen selkeyttää, miksi valittu kokonaisuus on suunniteltu ja rajattu kyseisen kaltaiseksi.

Milloin ja miten työpohjaa kannattaa käyttää?

Käytä työpohjaa ensijulkaisun rajaamisen tukena. Tee rajaaminen yhdessä tiimisi kanssa.

Kuva työpohjasta

Lataa pilotin scope pohja (PPT)

Tutustu Hel.fi-sisältöohjeisiin

Sisältömuotoilun avulla kehität verkkosivun sisältöjä asiakaslähtöisiksi. Olemme koostaneet sinulle hel.fi-uudistuksen sisältömuotoilun ohjeet.

Piirretty hahamo heiluttaa

Kaksi piirrettyä hahmoa hymyilee

Pikapalaute

Löysitko tiedon mitä kaipasit? Voit jättää palautetta palvelun toiminnallisuuksista tai kertoa, jos jokin asia ei mielestäsi toiminut tai mennyt aivan nappiin.