Helsinki-profiili

Helsinki-profiili

Mikä on Helsinki-profiili?

Helsinki-profiili on kaupunkilaisten asiointitunnus sekä henkilö- ja yhteystietojen säilytyspaikka. Se kokoaa yhteen paikkaan asiakkaan ja kaupungin välisen sähköisen asioinnin historian. Se mahdollistaa myös tulevaisuudessa asiakkaan oman asioinnin käsittelyn etenemisen seurannan. Lisäksi profiilin avulla pääsee hallinnoimaan omien tietojensa käyttöä palveluiden välillä.

Tutustu tällä sivulla Helsinki-profiilin ominaisuuksiin ja siihen, miten saat kaiken hyödyn irti Helsinki-profiilista omassa palvelussasi. Tällä sivulla esitellyn sisällön lisäksi voit tutustua laajempaan Helsinki-profiilin konseptikäsikirjaan.

Profiilin hyödyt tuotteellesi

Miksi ottaisit Helsinki-profiilin käyttöön tuotteessasi?

  • Helsinki-profiili tarjoaa kaupungin sähköisille palveluille toiminnallisuuksia ja kyvykkyyksiä rajapintoina ja käyttöliittyminä. Ne ovat avainasemassa yhtenäisen käyttäjäkokemuksen luomisessa kaupunkilaisille. Helsinki-profiili onkin “näkymätön mahdollistaja” kaupungin digitaalisille palveluille. Käytännön tasolla siis esimerkiksi tunnistautumisen ja asiakastietojen esittämisen käyttöliittymät ovat osa Helsinki-profiilia, eikä palveluiden tarvitse rakentaa niitä itse.
  • Palvelut ovat digitalisoituessaan siirtymässä uudenlaiseen aikakauteen. Kaupungin digitaaliset palvelut toimivat yhä useammin toimialojen asiakaspalvelun ensimmäisenä kosketuspisteenä. Toisin sanottuna, kun asiointi kaupungin palveluissa tapahtuu yhä useammin digitaalisessa ympäristössä, on asiakkaan tunnistaminen yhä tärkeämpää. Tämä luo myös uusia mahdollisuuksia asioinnille tulevaisuudessa.
  • Kaupungin toimialojen palveluilla on tarve tavoittaa asiakas kaupungin yhteisesti sovittujen mallien mukaisesti. Yhtenäinen ja keskitetty palvelukokonaisuus auttaa ja mahdollistaa toimialojen palveluiden toiminnan riittävällä tasolla ja luo tuttuudellaan turvallisuuden tuntua käyttäjille. Käytännössä esimerkiksi asiakkaan sisäänkirjautuessa palveluun on Helsinki-profiili taho johon hän voi luottaa. Helsinki-profiili tuottaa omalta osaltaan yhteisiä komponentteja, joita digitaaliset palvelut voivat hyödyntää. Näistä komponenteista saat lisätietoa tältä sivulta.

Helsinki-profiilin ominaisuudet

Profiili tarjoaa palveluille asiakkaan tunnistautumiseen yhteisen saavutettavuusvaatimukset täyttävän käyttöliittymän tukitoimintoineen. Osana Helsinki-profiilia on myös kirjautuneen käyttäjän käyttöliittymä, josta asiakas näkee omat profiilitietonsa ja pystyy muokkaamaan niistä itse syöttämiään eli kevyitä henkilötietoja. Lisäksi Helsinki-profiili tukee kertakirjautumis- eli SSO-periaatetta (single sign-on). Näin yhteen palveluun jo kirjautunut asiakas voi siirtyä toiseen kirjautumatta uudelleen ja samat yhteystiedot on kummankin palvelun käytettävissä.

Helsinki-profiilia hyödyntävä digipalvelu määrittää asiakkaalta vaaditun tunnistautumistason: kevyen tai vahvan.

Milloin palvelussasi tarvitaan tunnistautumista: tutustu Tietosuoja-tiimin laatimaan aineistoon profiilin Teamsissä täällä (tähän tarvitset pääsyn kaupungin Teamsiin)

Mikäli palvelun käyttäminen vaatii virallisia henkilötietoja, asiakkaalle tarjotaan vahva tunnistautuminen profiiliin keskitetyn Suomi.fi -tunnistautumispalvelun kautta, mistä viralliset henkilötiedot saadaan välitettyä palvelulle.

Vahvoina tietoina Helsinki-profiiliin tallennetaan asiakkaasta Suomi.fi:n kautta saadut väestötietojärjestelmän keskilaajat perustiedot, joita voidaan hyödyntää kaupunkilaajuisesti. Vahvat tiedot esitetään myös Helsinki-profiilin käyttöliittymässä vahvasti tunnistautuneelle käyttäjälle. Tietoja ei voi kuitenkaan muuttaa profiilin käyttöliittymässä itse, vaan niiden muuttamiseksi täytyy edetä virallista väestötietojärjestelmän henkilötietojen muutosprosessia.

Viralliset tiedot päivitetään profiiliin jokaisen kirjautumisen yhteydessä. Palvelut voivat pyytää niitä käyttäjän suostumuksella profiilista käytettäväksi esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden myöntöperusteeksi.

Vahvoihin tietoihin sisältyy mm. asiakkaan henkilötunnus, viralliset nimet ja kotiosoite. Tarkat tiedot väestötietojärjestelmästä saatavista vahvoista tiedoista voit katsoa konseptikäsikirjasta täältä tai profiilin Confluencesta täältä (näihin tarvitset pääsyn kaupungin sisäisiin palveluihin).

Vahvojen tietojen lisäksi palvelu saa tietoonsa aina myös asiakkaan kevyet tiedot.

Vahvan tunnistautumisen käytölle pitää olla aina lakisääteiset perusteet, eli sitä ei voida aina kaikissa tapauksissa henkilöltä edellyttää palvelua käytettäessä. Kevyt tunnistautuminen voidaan kuitenkin tarjota vapaaehtoisena tunnistautumistapana.

Siksi osana Helsinki-profiilin kirjautumiskeinoja tulee olemaan myös kevyt tunnistautuminen. Kevyt tarkoittaa sitä, että tietoja ei ole mitään virallista tapaa hyödyntäen vahvistettu. Kevyen tunnistautumisen keinona profiilissa on käytännössä käyttäjän varmennettu sähköpostiosoite sekä salasana. Tätä tunnistautumistapaa voidaan käyttää silloin, kun asioinnissa ei vaadita virallisia henkilötietoja.

Helsinki-profiilin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että myös kevyt tunnistautumistapa luodaan asiakkaalle, kun hän tunnistautuu ensimmäisen kerran kaupungin palveluihin vahvalla suomi.fi-tunnistautumistavalla.

Kevyiden tietojen yhteystietoina käytetään asiakkaan itse ilmoittamia tietoja. Tiedot ovat ovat asiakkaan itse muokattavissa Helsinki-profiilin keskitetyssä käyttöliittymässä. Kevyet tiedot ovat käytettävissä aina myös ilman vahvaa tunnistautumista.

Kevyisiin tietoihin kuuluu mm. asiakkaan itse ilmoittamat nimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot. Sähköpostiosoite vahvistetaan asiakkaalta vahvistusviestillä. Tarkat tiedot kevyistä tiedoista voit katsoa konseptikäsikirjasta täältä tai profiilin Confluencesta täältä (näihin tarvitset pääsyn kaupungin sisäisiin palveluihin).

Helsinki-profiili mahdollistaa keskitetysti kaupungin asiointipalveluille toisen henkilön puolesta asioinnin. Toisen henkilön puolesta asioinnin keinona käytetään suomi.fi valtuudet-ominaisuuksia eli toimeksiantosuhteita ei tallenneta Helsinki-profiiliin.

Suomi.fi tarjoaa oman käyttöliittymän valtuuksien hallinnointiin.

Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun henkilö haluaa asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä. Asioinnit ja tunnistautumiset kuitenkin perustuvat Helsinki-profiiliin, joten niin asiamiehelle kuin päämiehellekin luodaan omat Helsinki-profiilit, ellei niitä ole jo olemassa. Palveluiden, joissa halutaan mahdollistaa puolesta asiointi tulee vaatia vahvaa tunnistautumista kaikilta käyttäjiltä.

Asiamies = henkilö, joka asioi toisen puolesta

Päämies = henkilö, jonka puolesta asioidaan

Lisätietoja suomi.fi valtuuksista: https://www.suomi.fi/valtuudet 

Helsinki-profiilin visioon kuuluu ajatus mahdollistaa yhdenmukaisia viestintäkeinoja kaupungin asiointipalveluiden ja kaupunkilaisten välille sekä luoda kaupunkilaiselle keskitetty paikka seurata asiointitapahtumiaan. Tämä kokonaisuus on kuitenkin tulossa käyttöön myöhemmin, joten sitä ennen palvelut voivat kysyä profiilista omaan käyttöönsä asiakkaan ajantaisaisen ja vahvistetun sähköpostiosoitteen viestin lähettämistä varten.

Osana Helsinki-profiilin käyttöliittymää on vision mukaisesti keskitetty asiointi-näkymä. Asiointi-näkymän ajatus on tuoda tulevaisuudessa kaupunkilaisen kaikki asioinnit yhteen selkeään näkymään, josta voi tarkistaa missä vaiheessa käynnissä olevat prosessit ovat tai kaivella historiasta menneitä tapahtumia.

Käyttäjältä pyydetään aina uuteen palveluun tullessa lupa Helsinki-profiilin tietojen käyttöön. Helsinki-profiilin rajapinta voi palauttaa palvelulle asiakastietoa vain silloin, jos palvelulla on voimassa oleva luvitus tietojen käyttöön.

Luvitukset ovat esitetty osana Helsinki-profiilin käyttöliittymää. Käyttäjä voi poistaa antamansa luvituksen omassa profiilissaan.

Miten aloitat profiilin käyttöönoton tuotteessasi?

1. Aloita määärittelystä ja suunnittelusta.
Tiedätkö mitä ominaisuuksia ja tietoja palvelusi tarvitsee profiililta? Tutustu Helsinki-profiilin tarjoamiin ominaisuuksiin tällä sivulla ja Helsinki-profiilin konseptikäsikirjassa.

Pohdi millainen tarve palvelullasi on Helsinki-profiilille ja asiakkaan tietojen käytölle. Mieti myös, mitä tietoja asiakkaastasi todella tarvitset palvelussasi ja vaadi vain niitä. Vaatiiko palvelusi käyttäminen esimerkiksi vahvan tunnistautumisen vai riittävätkö kevyen tunnistautumisen tiedot? Vahvan tunnistautumisen avulla palvelusi saa tietoon asiakkaasta viralliset keskilaajat tiedot (näet tarkemmat tiedot tästä profiilin konseptikäsikirjasta) . Vahvan tunnistautumisen yhteydessä luodaan myös aina kevyt tunnus.

Suunnittele millainen tunnistautuneen käyttäjän kokemus on:

  • Tarvitseeko palveluusi tunnistautua heti asioidakseen, vai vasta myöhemmin esimerkiksi tietyn transaktion takia? Katso ohjeita tunnistautumisen määrittelyyn Helsinki-profiilin Teamsissä täällä
  • Hahmottele asiakkaalle looginen asiointipolku. Esimerkiksi: mistä palveluusi päädytään, mitä tapahtuu tunnistautumisen jälkeen ja minkälainen prosessi itse asiointiin on ja mitä sen jälkeen tapahtuu?
  • Miten profiilin tietoja hyödynnetään palvelussasi? Käyttääkö palvelusi profiilin avulla saatavia tietoja esimerkiksi asiakkaan identiteetin varmistamiseksi vai yhteystietojen saamiseksi?
  • Ota huomioon palvelusi tietohierarkiassa se, miten palveluusi tunnistaudutaan. Ota huomioon myös palvelusi rooli hel.fi ekosysteemissä. Palvelusi navigaation on hyvä käyttää samantyylisiä tapoja tunnistautumiseen ja huomioida eheä käyttökokemus myös isommassa kuvassa.

Tarkemmat käyttöliitymäkuvat löydät kaupungin Abstracista täältä (tätä varten tarvitset pääsyn Abstractiin). Profiilin ominaisuuksiin liittyviä käyttökokemuspolkuja löydät Mirosta täältä (tätä varten tarvitset pääsyn Miroon)

2. Hanki tarvittavat resurssit suunnittelua ja toteutusta varten
Tarvitset luultavasti suunnittelijan varmistamaan eheän käyttökokemuksen ja palvelupolun toteutumiseksi. Esimerkki tästä voisi olla tunnistautumisen toiminnallisuudet palvelussasi.

Tarvitset myös teknisiä asiantuntijoita ominaisuuksien integroimiseksi palveluusi. Ota tarvittaessa yhteyttä Kehittämisen tukeen resurssoinnin suhteen.

Helsinki-profiiliin liittyminen asettaa vaatimuksia siihen liittyville järjestelmille. Saadaksesi kilpailutuksen yhteydessä muodostettua mahdollisimman tarkat projektisuunnitelmat ja työarviot, on näihin liittyen luonnosteltu profiilin vaatimuksia. Nämä on hyvä ottaa huomioon ja tarpeen mukaan sisällyttää kilpailutusmäärittelyyn. Löydät dokumentaation vaatimuksista Helsinki-profiilin Confluencesta.

3. Yhteistyö Helsinki-profiili -tiimin kanssa
Ilmoita suunnitelmistasi jo ennakkoon Helsinki-profiiln tiimille. Näin saat parhaan mahdollisen tuen Helsinki-profiilin implementaatioon omassa palvelussasi. Ensisijaisen yhteyshenkilönä toimii Helsinki-profiilin tuote-omistaja Seppo Mikkola.

4. Ota huomioon Helsinki-profiilin ominaisuuksien aikataulut
Sovita aikataulusi profiilin ominaisuuksien kehitystyön aikataulun kanssa yhteen. Jotkut ominaisuuskokonaisuuksista on vasta suunnitteilla, osa on jo heti käytettävissä. Löydät profiilin ominaisuuksien tiekartan Confluencesta täältä.

1. Yhteistyön tiivistäminen Helsinki-profiili -tiimin kanssa
Ota yhteyttä profiilin tiimiin, jotta kehitystyösi voi alkaa. Profiili-tiimin täytyy valmistella ominaisuuksien käyttöönottoa palveluasi varten. Tiedustele voisiko joku profiilin kehittäjistä tulla mukaan jo projektisi aloitukseen.

2. Syvempi ymmärrys teknisille asiantuntijoille
Profiilin Confluencesta löytyy arkkitehtuurikuvaus sekä selventävää dokumentaatiota tiimisi teknisille asiantuntijoille.

3. Tekninen toteutus
Helsinki-profiilin käyttöönotto on käytännössä erilaisten rajapintojen hyödyntämistä. Helsinki-profiili tarjoaa palveluille päin GraphQL -rajapinnan.

Profiilin kehitysympäristössä on jo olemassa valmiina ominaisuuksia, joihin tiimisi tekniset asiantuntijat voivat aloittaa palvelusi integroimisen.

Eikä tässä vielä kaikki!
Profiilin ominaisuudet kehittyvät myös jatkossa. Huomioi profiilin ominaisuuksien tiekartta ja suunnittele millaisen tulevaisuuden nämä mahdollistaisivat palvelullesi. Kommunikoi profiilin tiimin kanssa jatkosta. Katso profiilin tiekartta Confluencesta täältä.

Helsinki-profiilin konseptikäsikirja

Kaipaatko lisää? Tällä sivulla esitellyn sisällön ja ohjeiston lisäksi voit tutustua profiilin laajempaan kokonaiskonseptiin ja sen tarkempiin yksityiskohtiin lataamalla Helsinki-profiilin konseptikäsikirjan. Tiedoston lataaminen vaatii pääsyn Helsingin sisäisiin palveluihin.

Helsinki-profiilin tavoitteet ja pääperiaatteet:

Asiakas on keskiössä.

Helsinki-profiili auttaa toteuttamaan keskitetyn palvelukokonaisuuden kaupungin asiakkaille, jotta heitä ei enää pallotella monella luukulla.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa datansa käyttöön.

Asiakkaalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa oman datansa käyttöön. Datan käyttökohteet ja käytön tarkoitus tehdään tehdään myös samalla mahdollisimman läpinäkyväksi.

Helsinki-profiili yhtenäistää digitaalisen asioinnin.

Profiili luo perustan eheille ja yhdenmukaisille digitaalisille palvelumalleille. Kaupungin eri palvelut ovat käytettävissä saumattomasti yhdellä kirjautumisella ja käyttäjätilillä ilman perustietojen syöttämistä useaan eri palveluun. Saumaton, turvallinen ja luotettava palvelu nivoo yhteen kaupungin eri toimialat, niiden palvelut sekä käyttäjäkokemuksen.

Helsinki-profiili laajentaa digitaalista itsepalvelua.

Digitaalisten asiointitapojen kehittäminen edistää Itsepalvelun mahdollisuuksia, minkä ansiosta kaupungin työntekijät ehtivät kohdata yhä paremmin asiakkaitaan.

Asiakasdatan avulla tuotetaan henkilökohtaisia palveluja.

Asiakastyytyväisyys paranee ennakoivien ja kohdennettujen palveluiden sekä tehokkaan viestinnän kautta.

Kaksi piirroshahmoa hymyilevät

Pikapalaute

Löysitko tiedon mitä kaipasit? Voit jättää palautetta palvelun toiminnallisuuksista tai kertoa, jos jokin asia ei mielestäsi toiminut tai mennyt aivan nappiin.