Jatkuva kehittäminen

Miten palvelua kehitetään jatkuvasti? Ensijulkaisun jälkeen palvelua ylläpidetään, mitataan ja jatkokehitetään palautteen perusteella.

Paranna jatkuvasti

Palvelustasi on tehty ensijulkaisu ja olet nyt jatkuvan kehittämisen vaiheessa. Tähtäimessä on palvelun visio, jota kohti palvelua kehitetään ketterästi ja nousevien tarpeiden perusteella.

Jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää varata riittävästi resursseja palvelun ylläpitoon, pienkehitykseen ja laadun seurantaan. Lisäksi vastaan tulee isompia kehitystarpeita, jotka on hyvä projektoida.

Jatkuvan kehittämisen vaiheessa kannattaa huomioida seuraavat kahdeksan asiaa.

 • 1. Perusasiat kuntoon

  Varmista, että palvelussa on perusasiat kunnossa, jotta voit aloittaa jatkuvan kehittämisen.

  Kävijäseuranta (eli web-analytiikka) on asennettu. Varmista myös, että se toimii, ja sinulla on pääsy näkymiin. Helsingin kaupungilla käytetään Matomo-ratkaisua.
  – Palvelussa on käytössä pikapalaute. Helsingin kaupungilla käytetään Askem-ratkaisua (ent. React&Share).
  – Palvelussa on ajantasainen saavutettavuusseloste ja evästeet. Ota käyttöön Siteimprove-työkalu, jolla voit seurata esimerkiksi saavutettavuutta ja rikkinäisiä linkkejä.
  – Varmista, että sinulla on pääsy palvelusi aihepiiriin liittyviin palautteisiin kaupunkiyhteisessä palautejärjestelmässä.

  Jos et vielä osaa käyttää yllä mainittuja työkaluja, ilmoittaudu järjestelmän koulutukseen tai pyydä vinkkejä kokeneemmalta tuoteomistajalta.

 • 2. Laadi seurantasuunnitelma ja ota käyttöön mittarit

  Palvelun laatua on tärkeä seurata systemaattisesti, jotta voit johtaa palvelun kehittämistä tiedolla. Tähän tarvitset seurantasuunnitelman.

  Asiakaskokemuksen mittarit auttavat sinua seuraamaan, miten palvelun käyttäjät eli asiakkaat kokevat palvelun käytön.

 • 3. Tiekartta ja palveluvision kirkastaminen

  Laadi tiekartta kohti palveluvisiota, jotta palvelun jatkuva kehittäminen on systemaattista eikä poukkoilevaa.

  Kirkasta palveluvisio, jotta sinulla on selkeä kehittämisen pohjantähti. Muistele mieleen palvelumuotoiluvaiheen konseptin pääkohdat.

  Tuoteomistajan tehtävä on varmistaa, että asiakas on aina palvelun kehittämisen keskiössä. Onko sinulle ja kehitystiimillesi selkeää, kuka on asiakas – millainen hänen arkensa on?

  Palvelu on aina osa isompaa kokonaisuutta asiakkaan palvelupolulla. Tuoteomistajan tehtävä on varmistaa palvelupolun saumattomuus ja siten tunnistaa myös, mitä muita palveluja, asiointia tai viestintää teemaan liittyy.

  Tiekartta järjestelee kehittämisen palastelemalla palveluvision tavoitteet järkevän kokoisiksi askeleiksi. Voit miettiä, mitä tehdään seuraavaksi, puolen vuoden päästä, vuoden päästä. Kehittämistä voi palastella versioiksi tai teemoiksi. Versioissa palvelun ominaisuudet kehittyvät ketterästi palautteen avulla minimiversiosta nopeasti hieman parempaan versioon, kohti visioversiota. Teemojen avulla voit keskittyä kehittämisessä tiettyyn tarvekokonaisuuteen kerrallaan.

 • 4. Priorisoi kehitysjonoa

  Jatkuvassa kehittämisessä esille nousee monenlaisia tarpeita ja toiveita. Tuoteomistaja priorisoit kehitysjonoa ja siten teet jatkuvasti päätöksiä, mitä tehdään ensin.

 • 5. Ylläpito ja pienkehitys ketterässä syklissä

  Palvelun toimintavarmuus on elinehto jatkuvalle kehittämiselle. Hyvin järjestetty ylläpito ja palvelunhallinta auttavat tuoteomistajaa keskittymään palvelun kehittämiseen.

  Palvelun pienkehitys kannattaa järjestää ketterän kehityksen periaatteilla yhdessä kehitystiimisi kanssa. Jatkuvan kehittämisen vaiheessa jatketaan sprinttejä, joten pienkehitystarpeiden tarkentaminen ja priorisointi kehitysjonossa on keskeistä, jotta kehitystiimi toimii tehokkaasti.

 • 6. Varmista palvelun laatu testaamalla

  Palvelun laatuun vaikuttaa erityisesti käytetettävyys, saavutettavuus ja käyttökokemuksen yhdenmukaisuus Helsingin kaupungin digitaalisen asiakaskokemuksen linjausten kanssa.

  Toimenpiteitä laadun varmistamiseen:

  Käytettävyystestaus
  Saavutettavuustestaus
  Asiakaskokemuksen katselmointi
  HDS (Helsinki Design System) auditointi

 • 7. Johda muutosta

  Palvelun jatkuva kehittäminen on myös muutoksen johtamista. Tuoteomistajan tehtävänä on aktiivisesti viestiä palvelusta ja sen kehittämisestä sidosryhmille.

 • 8. Projektoi laajemmat kehitystarpeet

  Kun jatkuvan kehittämisen vaiheessa huomataan laajempi kehitystarve, kannattaa kehittäminen projektoida. Aloita silloin uudelleen Pelikirjan kohdasta “Ennen kehittämistä” ja etene “Kehittämisen aikana” -oppaan avulla.