Palvelumuotoilun opas

Palvelumuotoilu on palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Kokosimme tarkemmat ohjeet ja parhaat käytännöt Helsingin kaupungin palvelumuotoiluun. Opas on tarkoitettu tuoteomistajille ja muotoilijoille.

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilu on palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Palvelumuotoilu on lähestymistapa, prosessi ja menetelmiä.

Palvelumuotoilun päävaiheet

 1. 1
  Palvelumuotoilun käynnistäminen

  Palvelumuotoilun alussa on tärkeätä aloittaa projektikuvauksesta eli muotoilubriiffistä. Tuoteomistajana voit muodostaa alustavan projektikuvauksen, jota muotoilijat ja projektin muu ydintiimi muokkaavat ja täydentävät projektin edetessä.

 2. 2
  Tutkimusvaihe

  Tutkimusvaihe on ensimmäinen palvelumuotoilun kahdesta päävaiheesta. Siihen siirrytään, kun muotoiluprojekti on saanut tarvittavat raamit ympärilleen projektikuvauksen, eli muotoilubriiffin avulla. Tutkimusvaiheesta päävastuu on muotoilijoilla, jotka ovat asiakasymmärryksen asiantuntijoita.

  Tutkimusvaiheen laajuus riippuu siitä, millainen ratkaistava haaste on ja miten paljon aikaa on käytettävissä. Keskeistä vaiheessa on asiakastutkimus. Myös saatavilla oleva taustatieto määrittää tutkimusvaihetta ja auttaa rajaamaan tutkittavan aiheen laajuutta.

 3. 3
  Konseptointivaihe

  Palvelumuotoilun toinen päävaihe on konseptointi, jossa suunnitellaan palvelun tuotevisio. Konseptointiin siirrytään, kun asiakasymmärrys on kerätty ja analysoitu.

  Palvelun konsepti tai tuotevisio tarkoittaa palvelun ylätason ja pidemmän tähtäimen visiota. Konsepti on kuvaus ratkaisusta ja tavoitetilan asiakaskokemuksesta.

  Tässä vaiheessa roolisi tuoteomistajana muuttuu ja otat enemmän vastuuta palvelun kehittämisen suunnasta. Viimeistään konseptointivaiheessa projektiin kannattaa sisällyttää myös sisältömuotoilu sekä käyttökokemuksen ja käyttöliittymien suunnittelu.

 4. 4
  Sisältömuotoilu

  Palvelumuotoiluprojektin jälkeen tai sen aikana kannattaa hyödyntää myös muita muotoilun osa-alueita. Sisältömuotoilun avulla varmistat, että digitaalisen palvelun tai verkkosivun sisällöt vastaavat asiakkaiden tarpeita. Laadukkaat sisällöt auttavat asiakasta löytämään palvelun sekä ymmärtämään sen sisältöä. Ne ovat tärkeä osa asiakaskokemuksen muodostumista.

  Perehdy sisältömuotoilun oppaaseen ja opi lisää.

 5. 5
  Käyttökokemuksen suunnittelu

  Käyttökokemuksen ja käyttöliittymien suunnittelu määrittelee tarkemmin, miten palvelu toimii käyttäjän näkökulmasta. UX- ja UI-suunnittelu (User Experience ja User Interface) tukee ja täydentää palvelumuotoilua. Usein käyttöliittymien suunnittelua hyödynnetään jo digitaalisen palvelumuotoiluprojektin aikana ja erityisesti palvelun toteutusvaiheessa.

  Jos haluat tutustua lisää käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluun, niin kurkista käyttökokemussuunnittelun oppaaseen.

Palvelumuotoilun tuplatimantti

Tuplatimantti kuvaa, kuinka palvelumuotoilussa lähdetään ensin asiakastutkimuksen avulla tarkentamaan ratkaistavaa ongelmaa. Vasta sen jälkeen lähdetään ideoimaan ja testaamaan ratkaisuja.

Palvelumuotoilu voidaan kuvata tuplatimanttina ja jakaa kahteen osaan: ongelma-vaiheeseen ja ratkaisu-vaiheeseen. Ongelma-vaiheessa ensin tutkitaan ja kerätään ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja nykytilasta laaja-alaisesti. Sen jälkeen tarkennetaan eli tehdään valintoja, syvennetään ymmärrystä ja kiteytetään. Ratkaisu-vaiheessa ensin kehitetään eli ideoidaan ja kuvataan erilaisia ratkaisuja. Sitten toteutetaan, eli arvioidaan ja valitaan idea, joka konseptoidaan ja testataan prototyypin avulla.
Kuva: Helsingin kaupungin palvelumuotoilun vaiheet kuvattuna tuplatimantissa.

Näin palvelumuotoilu alkaa

Palvelumuotoilun alussa on tärkeää koota projektin ydintiimi, varmistaa yhteinen käsitys projektin tavoitteista, sopia yhteisistä käytännöistä, tutustua tiiminä ja koota yhteen mahdollisimman laajasti taustamateriaalia.

Ymmärrä ensin ongelma, etsi ratkaisua vasta sen jälkeen! Tutki nykytilan haasteiden juurisyitä. Ongelmat ymmärretään usein eri tavalla organisaation ja asiakkaan näkökulmista.

Näin toteutat tutkimusvaiheen

Palvelumuotoilussa alkaa seuraavaksi tutkimusvaihe. Tähän on koottu tuoteomistajalle tärkeimmät tehtävät tutkimusvaiheessa. Lisäksi mukana on hyviä käytäntöjä Helsingin kaupungin palvelumuotoilun toimintatavoista.

Voit tutustua tarkemmin myös asiakastutkimuksen menetelmiin ja työkaluihin asiakastutkimuksen oppaassa.

Älä ulkoista kokonaan, vaan ole mukana projektissa! Jos ulkoistat työn täysin, saattaa lopputuloksena olla konsepti, joka ei vastaa riittävästi asiakkaan tarpeisiin, sovellu organisaatiomme käyttöön eikä vastaa palvelun tavoitteita.

Näin toteutat konseptointivaiheen

Palvelumuotoilun konseptointivaiheessa kirkastetaan palvelun visio ja kiteytetään muotoilun lopputulokset. Varaa tähän vaiheeseen vähintään yksi kuukausi työaikaa. Tässä vaiheessa tuoteomistajan rooli muuttuu, ja otat enemmän vastuuta palvelun kehittämisen suunnasta.

Palvelun konsepti tarkoittaa palvelun ylätason ja pidemmän tähtäimen visiota. Konsepti on kuvaus ratkaisusta ja tavoitetilan asiakaskokemuksesta.

Konseptin suunnittelussa on paljon mikropäätöksentekoa ja suunnan hakemista, johon tuoteomistajaa tarvitaan aktiivisesti mukaan. Pidä huolta asiakkaiden, palvelun asiantuntijoiden ja sidosryhmien riittävästä osallistumisesta konseptoinnissa. Näin varmistat, että konsepti vastaa asiakkaan ja organisaation tarpeisiin, ja että konseptista muodostuu jaettu ymmärrys organisaatiossa.

Kaipaatko tukea?

1. Selaile Pelikirjan oppaita ja syvennä osaamistasi eri vaiheista.

2. Hyödynnä kaupungin palvelumuotoilun puitesopimusta.

3. Kehittämisen tuesta saat muotoilun neuvontaa.

4. Liity mukaan Helsingin kaupungin palvelumuotoiluverkoston Teams-kanavalle.