Ennen kehittämistä

Oletko aloittamassa kehittämistä? Aloita asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta ja kerää ympärillesi monialainen verkosto. Projektoi kehittäminen ja valmistele hankintoja.

Etsi aito tarve

Ennen kehittämistä on tärkeää varmistaa, että kehittämiselle on aito tarve. Tässä valmisteluvaiheessa kannattaa selvittää asiakkaiden tarpeet, toiminnan nykytila ja juurisyyt ongelmien taustalla. Muutoksen laajuuden hahmottaminen auttaa löytämään kehittämiselle rajauksen.

Aloita asiakkaasta ja tunnista haasteet

Onko budjetti tiukka ja osallistamisesta voisi nipistää työtunteja? Älä kuitenkaan ohita asiakasymmärrystä! Varmistat, että ratkaiset oikeaa ongelmaa.

Projektoinnin tueksi

Olet tunnistanut, että uudistus olisi todellakin tarpeen – mutta miten sitä käytännössä lähdettäisiin edistämään? Projektointi tarkoittaa sitä, että kehittäminen organisoidaan projektiksi, jolla on tavoitteet, aikataulu ja työsuunnitelma.

 1. 1
  1. Tutustu kehittämisen vaiheisiin

  Asiakaslähtöisen ja ketterän kehittämisen projektointimalli auttaa sinua hahmottelemaan tulevan kehityshankkeen eri vaiheet ja tarvittaessa valmistelemaan ensivaiheiden hankintoja. Projektointimallin tarkoitus on myös varmistaa, että suunnitteluvaihe tukee digitaalisen palvelun toteutusta.

 2. 2
  2. Hahmottele projektikuvaus

  Järjestä yhteistä työaikaa eri osaamisalueita edustavien asiantuntijoiden kanssa. Kerratkaa yhdessä, mitkä ovat kehittämisen tavoitteet ja keskeiset ratkaistavat ongelmat ja haasteet.

  Tehkää ensimmäiset hahmotelmat projektikuvauksesta. Muotoilubriiffi-pohjaa voi käyttää, jos palvelumuotoilu on sinulle entuudestaan tuttua.

 3. 3
  3. Ota yhteyttä Kehittämisen tukeen tai toimialasi kehittämispalveluihin

  Kun sinulla on jokin alustava kuvaus kehitysprojektista, pystyt kertomaan selkeämmin, minkälaisesta projektista olisi kyse. Kehittämisen tuki voi tämän materiaalin avulla koota oikeat asiantuntijat tueksesi, vastata kysymyksiisi, ohjata oikean puitesopimuksen pariin, ja auttaa hahmottamaan kehityshankkeen laajuutta, budjettia ja tuen tarvetta.

Apua hankinnan valmisteluun

Asiakaslähtöisen kehittämisen tueksi tarvitaan usein palvelumuotoilun asiantuntijoita. Kaupungilla on useita puitesopimuksia, joista voi hankkia palvelumuotoilua. Puitesopimuksen valintaan ja hankinnan valmisteluun saat neuvoa Kehittämisen tuesta. Hankintatavan valintaan vaikuttaa mm. hankinnan ennakoitu arvo sekä projektin ja kehittämisen luonne.

Palvelumuotoilun hankinnan vaiheet

Palvelumuotoilun hankintojen valmistelu ja toteutus kestää hankintatavasta riippuen viikosta kolmeen kuukauteen.

 1. Luonnostele projektikuvaus työpohjan avulla.
 2. Ota yhteyttä Kehittämisen tukeen.
 3. Neuvomme sinua puitesopimuksen valinnassa.
 4. Valitse puitesopimus
  • Pamu-puittarista voi hankkia kolmella eri tavalla riippuen hankinnan arvosta.
  • Osaamiskeskuksen puittarista hankitaan suoraan etusijajärjestyksessä. Erillisiä hankintarajoja ei ole.
 5. Tarjouksen pyytäminen ja yhteistyöstä sopiminen, alustava työsuunnitelma
 6. Ahjo-päätöksen tekeminen ja valitusaika (vain minikilpailutus)
 7. Toimitussopimus
 8. Bosti-tilaus
 9. Kick-offin järjestäminen
 10. Muotoiluhankkeen ohjaus

Haluan koodareita! Tilaan palvelumuotoilun! Älä syöksy suoraan hankintaan, vaan varmista ensin, että tiedät mitä ja miksi olet hankkimassa. Ota yhteyttä Kehittämisen tukeen! Saat yhdeltä luukulta tukea kehityshankkeen valmisteluun ja hankintaan liittyviin valintoihin.