Kehittämisen tuotokset

Tuoteomistajana sinun kannattaa varmistaa, että projektin vaiheet ja päätökset tallennetaan. Tälle sivulle on koottu tietoa tyypillisistä tuotoksista ja vinkkejä oikean dokumentaatiotason löytämiseen.

Mitä tuotokset ja dokumentaatio tarkoittavat?

Projektin aikana kertyy paljon tietoa ja päätöksiä, ja tuoteomistajana tehtävänäsi on varmistaa, että nämä tallennetaan tuotoksiksi eli dokumentaatioksi. Tuotoksia voidaan toteuttaa sekä hankkeen aikana, että sen lopussa. Hankkeiden aikana ihmiset vaihtuvat ja dokumentaatio on tapa siirtää tietoa eteenpäin.

Panosta dokumentaatioon.
Mieti tarkkaan mistä dokumentaatiosta on hankkeellesi hyötyä ja jos budjetti on pieni, ei dokumentaatioon aina voida panostaa. Älä kuitenkaan vaaranna seuraavaa vaihetta puutteellisella dokumentaatiolla.

Väli- ja lopputuotoksista sopiminen

Määrittele yhdessä projektitiimin kanssa, millä dokumentaatioilla eli väli- ja lopputuotoksilla tavoitteisiin pääsemistä parhaiten edistetään. Esim. tarvitaanko lisää ymmärrystä ratkaisun suunnasta ja tavoitteista vai onko syytä keskittyä ratkaisun toteutustavan ja yksityiskohtien hiomiseen.

Muistakaa sopia yhdessä tuotosten laajuudesta sekä niihin liittyvistä odotuksista ja valinnoista epäselvyyksien välttämiseksi. Esim. otsikkotason kuvaus ”prototyyppi” ei yksin riitä kertomaan, minkä tasoista tuotosta odotetaan tai ehdotetaan – ja mitä valittu tuotos mahdollistaa. Pyydä konkreettisia esimerkkejä ja kerro mitä tuotoksen tulee mahdollistaa! Vaihtoehtoisia toteutustasoja on erilaisia ja niitä kannattaa hyödyntää aina tilanteen mukaan.

Tyypillisiä väli- ja lopputuotoksia