Sisältömuotoilun opas

Sisältömuotoilu on palvelujen sisältöjen asiakaslähtöistä kehittämistä. Se tähtää sisältöjen ymmärrettävyyteen ja löydettävyyteen. Oppaasta löydät vinkit kehittämisen eri vaiheisiin ja keskeisiin sisältömuotoilun työkaluihin.

Mitä on sisältömuotoilu?

Sisältömuotoilulla varmistat, että digitaalisen palvelun tai verkkosivun sisällöt vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Sisältömuotoilu kehittämisen eri vaiheissa

 1. 1
  Projektin valmistelu

  Huomioi sisällölliset kehitystarpeet jo projektia valmistellessa. Tämä auttaa sinua valitsemaan osaajat projektiin ja resursoimaan myöhempiä vaiheita.

  Pohdi näitä:
  – Mitä analytiikka kertoo palvelun tämänhetkisistä sisällöistä?
  – Mitkä ovat käytetyimpiä sisältöjä?
  – Millaista palautetta olemme saaneet sisällöistä?
  – Mitä asiakkaat kysyvät usein eli mihin he eivät löydä vastausta nykyisistä sisällöistä?
  – Mitä sisältöhaasteita olemme tunnistaneet nykyisessä palvelussa?

  Työkalut: Askem, Matomo, asiakaspalautteiden koosteet, asiakaskyselyt- ja haastattelut sekä sisäiset haastattelut

 2. 2
  Palvelun konseptointi

  Tunnista palvelun konseptointivaiheessa, millainen rooli sisällöillä on tunnistettujen asiakastarpeiden täyttämisessä ja palveluvisiossa. Määrittele konseptointivaiheessa myös, miten palvelussa puhutellaan käyttäjää (äänensävy eli tone of voice).

  Pohdi näitä:
  – Millaisia asiakastarpeita tunnistamme?
  – Millainen rooli sisällöillä on asiakastarpeiden täyttämisessä?
  – Minkälaiset sisältöpolut tukevat asiakkaan matkaa palvelussa?
  – Miten puhuttelemme käyttäjiä?
  – Millaisia mittareita asetamme sisällöille?

  Työkalut: Sivukartta, sivujen roolit ja käyttäjätarinat, informaatioarkkitehtuuri ja äänensävy

 3. 3
  Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu

  Sisällöt ovat merkittävä osa digitaalisen palvelun käyttökokemusta. Käyttökokemus rakentuu käyttöliittymäsuunnittelijan ja sisältömuotoilijan yhteistyönä. Käyttöliittymää rakennetaan yhdessä sisällön kanssa, oikeastaan sisällön ehdoilla. Yhteistyössä rakennettu käyttöliittymä esimerkiksi ohjaa käyttäjän tärkeimpiin sisältöihin tai kehottaa häntä toimimaan.

  Suuri osa käyttäjistä lukee vain osan sivun teksteistä, joten silmäiltävyys, helppolukuisuus ja ymmärrettävyys on tärkeää huomioida jo niin kutsuttuja rautalankoja suunniteltaessa. Ideaalitilanteessa palvelun prototyypeissä on jo oikeaa sisältöä.

  Pohdi näitä:
  – Kuinka paljon meidän on tuotettava uutta sisältöä palvelun / uuden sivuston prototyyppiin?
  – Miten sisällöt vaikuttavat sivuston ulkoasuun ja rakenteeseen?
  – Mitä käyttöliittymäsuunnittelijan tulisi tietää sisällöstä (esim. miten paljon sisällölle tarvitaan tilaa missäkin kohtaa)?
  – Kuinka monta iteraatiokierrosta rautalanka- ja prototypointivaihe sisältää?

  Työkalut: Käyttöliittymäkirjoittaminen, löydettävyys ja hakukoneoptimointi

 4. 4
  Palvelun ensijulkaisun toteutus

  Ennen palvelun ensijulkaisua sisältöjä testataan asiakkaalla ja iteroidaan saadun palautteen pohjalta. Lisäksi sisällöt viedään julkaisujärjestelmään. Kaiken konseptissa suunnitellun sisällön ei tarvitse valmistua ensijulkaisuun, vaan on hyvä priorisoida eniten asiakasarvoa tuottavat sisällöt ja toteuttaa ne ensin. Tässä vaiheessa pitää viimeistään olla selvillä, kuka tuottaa sisällöt.

  Pohdi näitä:
  – Mitä sisältöjä priorisoimme ensijulkaisuun?
  – Mitkä sisällöistä tukevat parhaiten ensijulkaisun fokusta? Mitä voimme jättää pois?
  – Kuka kirjoittaa sisällöt?
  – Kuka vie sisällöt julkaisujärjestelmään?
  – Miten keräämme palautetta jatkokehitystä varten?

  Työkalut: Sisältöjen testaaminen käyttäjillä

 5. 5
  Palvelun jatkuva kehittäminen

  Sisältö vaatii seurantaa ja huolenpitoa myös julkaisun jälkeen: analytiikan seuraaminen, sisältöjen optimointi, kehitys ja päivittäminen, uusien tarpeiden ja sisältöjen ideoiminen tiimissä, asiakkaiden tarpeiden muuttumisen ymmärtäminen jne. Tämä kaikki kannattaa muistaa jo siinä vaiheessa, kun mietit uuden sisällön julkaisemista. Nettisivusisällöt kaipaavat jatkuvaa huolenpitoa.

  Pohdi näitä:
  – Miten seuraamme sisällöille asetettuja mittareita?
  – Miten keräämme palautetta palvelusta / sivustosta?
  – Mihin keräämme kehitysaihiot ylös tarkempaa analyysia ja mahdollisia toimenpiteitä varten?

  Työkalut: Askem, Matomo, asiakaspalautteiden koosteet, asiakaskyselyt, sisältöjen ylläpito

Tunnetko käyttötarpeen? Selvitä esimerkiksi hakusanatutkimuksella ja analytiikan avulla, mihin tarpeeseen asiakkaat etsivät sisältöä. Luo uutta sisältöä vain, jos sille on käyttäjän näkökulmasta oikeasti tarve, eikä samaa aihetta jo käsitellä muilla sivuilla.

Sisältömuotoilun työkalut

Sisällöntuotannon suunnittelu

Syvenny webinaareihin

Sisältömuotoilun webinaari 23.6.2021

Katso sisältömuotoilun webinaari 23.6.2021 (tallenteen katsominen vaatii hel.fi-tunnukset).

Webinaarissa esittelimme, mitä sisältömuotoilu hel.fi-uudistuksessa tarkoittaa ja miten se tukee käyttäjäkokemusta ja saavutettavuutta. Puhujina hel.fi-uudistuksen Veera Argillander ja Emilia Nykänen.

Sisältömuotoilun webinaari 6.11.2020

Katso sisältömuotoilun webinaari 23.6.2021 (tallenteen katsominen vaatii hel.fi-tunnukset).

Kerroimme webinaarissa, mitä sisältömuotoilu on ja miten kehitetään saavutettavia ja asiakaslähtöisiä sisältöjä. Pääpuhujina vero.fi-uudistuksen Seniha Cihangir ja kela.fi-päätoimittaja Mari Kervinen.

Hel.fin sisällöntuottajan opas

Opi, millaisia sisältöjä tuotetaan hel.fi-sivustolla ja miten Drupalin sivupohjat ja komponentit toimivat.