Ketterän tuotekehityksen opas

Digitaalinen palvelu toteutetaan ketterän kehityksen ja tuoteajattelun keinoin. Oppaasta löydät tuoteomistajalle keskeiset vinkit toteutuksen ohjaamiseen ja tuoteomistajan tehtäviin ja työkaluihin ketterän ohjelmistokehityksen aikana.

Mitä on ketterä tuotekehitys?

Ketterä tuotekehitys on lähestymistapa, jonka avulla voit toteuttaa digitaalisia palveluita tehokkaammin. Sen tarkoituksena on nopeuttaa ohjelmistokehitysprosessia, varmistaa asiakashyöty ja sopeutua paremmin muuttuviin vaatimuksiin.

Ketterän ohjelmistokehityksen aloittaminen

 1. 1
  Valitse minimitoteutukseen tulevat osat

  Minimitoteutuksen suunnittelussa varmistetaan, että kokonaisuudesta toteutetaan ensin sen kokoinen osa, joka on merkityksellinen käyttäjälle ja vastaa hänen tarvettaan niin hyvin, että hän on valmis käyttämään palvelua muiden palveluiden sijaan. Toisaalta minimitoteutus suunnitellaan mahdollisimman pieneksi, jotta se voidaan toteuttaa nopeasti ja käyttäjien tarpeeseen vastaamaan.

  Valitse käyttäjätarinakartalta ne toiminnallisuudet, jotka täyttävät edellä mainitun.

 2. 2
  Muodosta kehitysjono

  Perusta Jira-projekti viimeistään tässä vaiheessa. Käytä kaupungin pohjaa, se auttaa sinua luomaan kehitysjonon oikealla tavalla.

  Jirassa on kolme tasoa kuvata tehtävää työtä. ”Epic” on ylätason toiminnallisuuskokonaisuus, jolla kuvataan käyttäjälle ja liiketoiminnalle muodostuvaa hyödyllistä kokonaisuutta. Tämä ylätason kuvaus tarkennetaan purkamalla se ”Storyiksi” tai ”Taskeiksi”. Storyihin kuvataan käyttäjätarinamuodossa ne osat palvelusta, jotka ovat selkeästi käyttäjälle näkyviä. Taskeja käytetään silloin, kun kyse on käyttäjälle näkymättömästä toteutettavasta asiasta. ”Sub-task” on kolmas taso, jota käytetään yleensä silloin, kun tiimi suunnittelee toteutustapaan liittyviä yksityiskohtia. Tämä taso kannattaa jättää vapaaksi sprintin valmisteluvaiheessa käytettäväksi.

  Jokaisella tehtävällä on hyvä olla auki kirjoitettu hyväksyntäkriteeri; mistä tiedämme, että tehtävä on toteutettu siten, että se vastaa käyttäjän tarvetta? Tai jos on kyse teknisestä käyttäjälle näkymättömästä asiasta, niin mikä on se kriteeri jota vasten tämän tehtävän valmiuden astetta pitää arvioida.

  Yksittäisten tehtävien hyväksyntäkriteerien lisäksi sopikaa se määritelmä, joka kaikkien kehitysputken läpi kulkevien tehtävien pitää täyttää. Valmiin määritelmä (”DoD” eli Definition of Done) kuvaa esimerkiksi, miten työ pitää dokumentoida, miten koodi pitää testata, miten versioita pitää hoitaa jne.

 3. 3
  Kokoa toteutustiimi

  Tarvitset teknisen tiimin toteuttamaan suunnitelmat. Toteutustiimin kannattaa olla osaamiseltaan sellainen, että se pystyy tekemään kaikki mimimitoteutuksessa tarvittavat asiat. Toteutustiimi valmistelee myös työt, jotka liittyvät ympäristöjen pystyttämiseen, tietokantarakenteisiin ja muihin teknisiin vaatimuksiin. Tarvitset toteutusvaiheeseen myös käyttöliittymäsuunnittelijoita.

  Kannattaa pyrkiä siihen, että tekninen tiimi on täysipäiväisesti tekemässä palveluasi. Jotkin roolit saattavat olla sellaisia, joihin ei tarvita kokopäiväisen henkilön työpanoksen määrää. Mieti silloin, voiko jollain tiimin jäsenellä olla tämä rooli sen verran kuin tarvitaan, ja voisiko hän tehdä muita kehittämiseen tarvittavia asioita muun osan ajastaan. Esimerkiksi arkkitehtirooli tai käyttöliittymäsuunnittelija voi olla tällainen.

  Tiimin hankit parhaiten käyttämällä valmiiksi neuvoteltuja puitesopimuksia. Ennen hankintaa varmista, että olet tehnyt kaikki tätä edeltävät pelikirjassa kuvatut toimet ja olet valmistautunut hyvin niin tuotejonon kuin oman ajankäyttösi osalta.

Pidä valmisteluvaihe lyhyenä ja tiiviinä ja siirry sitten toteutukseen. Vältä liikaa hiomista, muuten ei mikään edisty tai valmistu.

Kehitystiimin arki

Kun kehitystiimi aloittaa ketterän toteutuksen, panosta erityisesti toimintatapojen hiomiseen. Kun kehitystiimin arki rullaa, toteutus on nopeaa ja vaikuttavaa.

Ketterän kehityksen menetelmät

Kehitystiimin arjen toimintatapojen ja prosessien lisäksi ketterän kehityksen menetelmät ja työpohjat auttavat tuoteomistajaa ja kehitystiimiä jatkuvasti parantamaan työskentelyä.

Onko Jira ja Confluence hallussa?

Tutustu ketterän kehityksen työkalujen ohjeisiin, jotta saat Jirasta ja Confluencesta parhaan irti.

Ketterän kehityksen työkalut