Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Digitaalisen asiakaskokemuksen pelikirja -verkkosivustoa (https://pelikirja.hel.fi). Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tämä verkkopalvelu noudattaa lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Kuinka saavutettava tämä verkkosivusto on?

Helsingin kaupungin tavoitteena on täyttää digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukainen A- ja AA-taso.

Palvelu täyttää lain asettamat saavutettavuusvaatimukset kaikilta osin (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso).

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Saavutettavuus tarkistetaan myöhemmin myös ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Ilmoittaminen sisällöistä, jotka eivät ole saavutettavia

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Anna palautetta palautelomakkeella.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja palautelomakkeella. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sähköposti saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto 

Saavutettavuusselosteen tiedot

Verkkopalvelu on julkaistu 15.9.2023.

Seloste on laadittu 9.9.2023.

Selostetta on päivitetty viimeksi 9.9.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)